Elva Mynt har höga krav på att bemöta er väl, eftersom ni många gånger söker råd och vägledning i svåra stunder.

Vi är måna att få respons på den rådgivning vi ger. Det kan vara en positiv återkoppling på ett samtal som varit till hjälp (låt oss få glädjas med er). Men även kritik tages tacksamt emot.

Skicka er respons per e-post till oss, ris som ros. Nämn när samt vilken rådgivare det gäller och er redogörelse för vad som hänt.